Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Załatwianie Spraw

Drukuj

W jednostce Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżówie załatwiamy sprawy związane z:


  • utrzymywaniem nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

  • koordynacja robót w pasie drogowym dróg powiatowych;

  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego: na zjazdy z dróg , na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym;

  • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny np.(rajdy, pielgrzymki, wyścigi, zawody sportowe);

  • wydawanie zezwoleń na ustawienie reklam w pasie drogowym;

  • koordynacja prac w zakresie zimowego utrzymania dróg;

  • sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.