Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Informacja o realizacji zadania w ramach PROW 2014-2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2023-12-04
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego - etap III 2022-11-09
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego - etap II 2022-11-09
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 09.11.2022 r 2022-11-09
Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa - Niebylec. 2022-10-19
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 18.10.2022 r 2022-10-18
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego etap III PGR. 2022-09-29
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego etap II. 2022-09-29
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 29.09.2022 r 2022-09-29
Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. 2022-09-28
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 28.09.2022 r 2022-09-28
Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa - Niebylec 2022-09-27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 27.09.2022 r 2022-09-27
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w sezonie 2022/2023 2022-09-23
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 23.09.2022 r 2022-09-23
Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 400 Mg 2022-09-08
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 08.09.2022 r 2022-09-08
Przebudowa dróg powiatowych: nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza w miejscowości Konieczkowa i nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica Górna - Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. 2022-09-05
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 05.09.2022 r. 2022-09-05
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 R Wysoka Strzyżowska - Bonarówka - Żyznów". 2022-08-10
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 09.08.2022 r. 2022-08-09
Przebudowa dróg powiatowych: nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza w miejscowości Konieczkowa i nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica Górna - Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2022-07-12
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 5 + 674 w miejscowości Pstrągówka wraz z dojazdami 2022-07-12
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 12.07.2022 r. 2022-07-12
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 01.07.2022 r. 2022-07-01
Przebudowa dróg powiatowych: nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza w miejscowości Konieczkowa i nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica Górna - Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2022-06-15
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 15.06.2022 r. 2022-06-15
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 5 + 674 w miejscowości Pstrągówka wraz z dojazdami 2022-06-09
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2405 R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 5 + 674 w miejscowości Pstrągówka wraz z dojazdami 2022-05-27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 27.05.2022 r. 2022-05-27
Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska - Węglówka wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wysoka Strzyżowska 2022-05-23
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w 2022 r. 2022-02-22
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 21.02.2022 r. 2022-02-21
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: 2022-02-16
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego 2022-01-25
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 2022-01-21
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 R Wysoka Strzyżowska - Bonarówka -Żyznów w km 5+210 - 5+570 2021-11-04
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1938 R Połomia - Glinik Charzewski w m. Połomia 2021-08-26
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja 26.08.2021 r. 2021-08-26
Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa - Strzyżów w km 0+045 - 0+140, 0+230 - 0+650, 1+510 - 1+700 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2021-08-20
Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 300 Mg 2021-07-22
Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Nowa Wieś i Pstrągowa 2021-07-19
Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Nowa Wieś i Pstrągowa 2021-06-30
Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Nowa Wieś i Pstrągowa 2021-06-15
Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 R Różanka -Grodzisko w km 8+155 - 9+055 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2021-05-27
Przebudowa drogi powiatowej nr 1938 R Połomia - Glinik Charzewski wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2021-05-24
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja 24.05.2021 r. 2021-05-24
Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 0+036 w m. Jaszczurowa wraz z dojazdami 2021-05-20
Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak - Gogołów - Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 2021-05-14
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja 13.05.2021 2021-05-13
Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: 2021-04-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja 12.04.2021 2021-04-12
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2021-03-30
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021-aktualizacja 25.03.2021 2021-03-25
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 2021-03-02
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w sezonach 2020/2021, 2021/2022 2020-10-01
Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2020-09-03
Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 250 Mg 2020-08-03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyżne w km 0+830 - 1+820 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2020-07-28
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933R Wysoka - Strzyżowska - Bonarówka - Żyznów 2020-06-01
Przebudowa drogi Lutcza przez wieś 2020-05-26
Przebudowa drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska w km 0+000 - 0+240 2020-05-26
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica w km 3+760 - 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2020-05-20
Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa w km 3+115 - 3+345 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2020-05-04
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego 2020-04-29
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica w km 3+760 - 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych 2020-04-29
Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ilości 250 Mg 2020-02-12
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 2020-01-27